Privacy Policy

Privacyverklaring Rijschool de Bruijn

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Rijschool de Bruijn persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, bewaart en beschermt die worden verstrekt door klanten tijdens het gebruik van onze diensten. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetten en -normen.

1. Verzamelde gegevens

Wij verzamelen verschillende categorieën persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt tijdens uw interactie met onze rijschool. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit.

Financiële informatie: betalingsgegevens, factureringsinformatie.

Gegevens met betrekking tot uw rijlessen: planning, voortgang, prestaties, evaluaties.

Communicatiegegevens: correspondentie met onze rijschool via e-mail, telefoon of andere communicatiemiddelen.

2. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor diverse legitieme doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot:

Het beheren en plannen van uw rijlessen, inclusief het toewijzen van instructeurs en voertuigen.

Het bijhouden van uw voortgang, prestaties en eventuele specifieke behoeften.

Het afhandelen van betalingen en facturatie voor onze diensten.

Het reageren op uw vragen, verzoeken en feedback.

Het verbeteren van onze diensten en het aanpassen van ons aanbod aan uw behoeften.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en naleving van regelgeving.

3. Gegevensopslag en beveiliging

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om de doeleinden van gegevensverwerking te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal, misbruik of wijziging.

4. Gegevensdeling en overdracht

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en voor de eerder genoemde doeleinden. Derden kunnen zijn:

Instructeurs en medewerkers van onze rijschool die betrokken zijn bij het plannen en uitvoeren van uw lessen.

Dienstverleners zoals betalingsverwerkers, IT-ondersteuningsbedrijven of marketingpartners die ons assisteren bij het aanbieden van onze diensten.

Wettelijke autoriteiten of overheidsinstanties indien nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

5. Uw rechten en keuzes

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar. U kunt op elk moment contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. Bovendien kunt u ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dit kan van invloed zijn op onze mogelijkheid om u bepaalde diensten te verlenen.

6. Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:
Tel: 0681161131
E-mail: irisdebruijn123@gmail.com

7. Wijzigingen in deze verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek bij te werken om wijzigingen in onze praktijken en wettelijke vereisten weer te geven. De meest recente versie van de privacyverklaring zal te allen tijde beschikbaar zijn op onze website.

Scroll naar boven